Steun aan het Knapenkoor

Sinds juni 2017 is het koor herkend door de Koning Boudewijnstichting.
Dit betekent dat u voor elke donatie aan het koor recht heeft op een belastingsaftrek.
De donatie moet minimum 40€ bedragen en gestort worden op de rekening van de Bouwdewijnstichting nr BE10 0000 0000 0404 met als mededeling  *** 017/0920/00083***

Dankzij de steun van onze vrienden kunnen  wij excellentie blijven nastreven en door cultuur en zang een betere, toekomst aan onze jeugd biede,. Dank u

Wordt Lid van het Knapenkoor !

Geniet van voordelen als lid en steun ons om ons doel te bereiken:

Erelid : 50,- €
Sympathisant : 25,- €
Lid : 10,- € 

Storting op de bankrekening van het Knapenkoor  BE77 2700 2500 5542